ecotourweb.com
 
 
 
 

 

ขี่จักรยานเสือภูเขา ศึกษาธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา


 วันแรก
     7.30 น. พบกันที่ ธนาคารกสิกรไทยสาขาซอยรางน้ำ
           ออกจากกรุงเทพฯ สู่ เขาชะเมาชาเล่ต์
           โดยรถตู้ปรับอากาศ
    12.00 น. อาหารกลางวัน
    14.00 น. ความรู้เบื้องต้น
           การเตรียมตัวและเทคนิค
           ในการขี่จักรยานท่องเที่ยว
    15.00 น ขี่จักรยานรอบที่พัก (10 - 20 กม.)
    19.30 น. อาหารค่ำ

 วันที่สอง
     6.00 น. ขี่จักรยานไปวัดทำบุญตักบาตร 
     7.00 น. อาหารเช้า
     9.00 น. เดินป่า - ดูนก และพันธุ์ไม้
    12.00 น. อาหารกลางวัน
    13.00 น. ความรู้พื้นฐานในการซ่อมบำรุง
            ฝึกลงมือปฏิบัติในการถอดล้อ ปะยาง
    15.00 น. ขี่จักรยานศึกษาการอนุรักษ์ทางช้างผ่าน 
            เยี่ยมชมหมู่บ้าน
    19.30 น. อาหารค่ำ

 วันที่สาม
     7.00 น. อาหารเช้า
     8.00 น. ขี่จักรยานท่องเที่ยว ศึกษาธรรมชาติ
           เส้นทางเลียบแนวป่าอุทยานฯ
           เขาชะเมา - ถ้ำเขาวง (25 - 40 กม.)
    12.00 น. อาหารกลางวัน
    13.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
    16.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 ค่าใช้จ่าย 3,900 บาท 

    - ที่พัก 2 คืน อาหาร 7 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม
    - รถตู้เดินทางไป ข กลับ
    - รถจักรยานเสือภูเขา 24 เกียร์ มีโช๊คหน้า
    - อุปกรณ์การฝึกปฎิบัติในการซ่อมบำรุง
    - ประกันอุบัติเหตุ

    สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
    คุณวาทิต 567- 2039
    E-mail : [email protected]    
E-Mail :- [email protected] ecotourweb.com