ecotourweb.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีพื้นที่ประมาณ 603,750 ไร่(966 ตารางกิโลเมตร) 
บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 ในเขตอำเภอเมือง, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า และ
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
   ป่าน้ำหนาวเป็นปราการกั้นแบ่งระหว่างภาคเหนือ กับ ภาคอีสานโดย 60 % 
ของพื้นที่เป็นป่าดิบเขา ส่วนที่เหลือเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และ
ทุ่งหญ้าด้านใต้ของอุทยานฯ ยังติดต่อเป็นป่าผืนเดียวกับเขตอนุรักษณ์พันธ์สัตว์
ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย จำนวนสัตว์ป่าที่มีอยู่ชุกชุม เช่น กระทิง ช้าง กวาง
เก้ง เสือ เลียงผา หมีควาย หมูป่า เม่น หมาใน และกระต่ายป่า เป็นต้น ได้อาศัยป่าใหญ่
ทั้งสองเป็นที่พักพิง และแสวงหาอาหารการกิน ไปมาถึงกันโดยตลอด  พื้นที่อุทยานฯ
น้ำหนาวมีความสูงดยเฉลี่ยที่ 800 เมตร โดยจุดสูงสุดอยู่ที่ภูผาจิต (ภูด่านอีป้อง)
 ณ ความสูง 1,271 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  สถานที่ที่น่าสนใจของอุทยานฯ
 มีมากมาย โดยอาจแบ่งเป็นสองโซนใหญ่ๆ ตามสภาพเส้นทาง ดังนี้

โซนถนนหล่มสัก - ชุมแพ

ที่ทำการอุทยานฯและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
   จากหล่มสักไปตามถนนหล่มสัก - ชุมแพ ตรงกิโลเมตรที่ 50 มีทางแยก
ซ้ายเข้าที่ทำการอุทยานฯ อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ที่นี่มีศูนย์ข้อมูลบริการ
นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บ้านพัก สถานที่กางเต๊นท์ ลานสันทนาการ ใกล้ ๆ 
ที่ทำการอุทยานฯ มีเส้นทางดูนกที่น่าสนใจ


ทุ่งหญ้ากงวัง
  อยู่ลึกจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ถ้ำห้วยประหลาด ตรง กิโลเมตรที่ 31
 แยกขวามือเข้าไปประมาณ 20 กม. ที่นี่มีทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่หลาย
ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ที่อาศัยอยู่ชุกชุมในบริเวณนี้ถ้ำผาหงษ์
   ตรงกิโลเมตรที่ 39 มีทางแยกซ้ายมือเดินเท้าเข้าไปประมาณ 300 เมตร
ภายในมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ใกล้ๆ กันมีจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์
ตกอยู่บริเวณยอดเขาป่าสนบ้านแปก
   ตรงกิโลเมตรที่ 49 มีทางแยกขวามือ เดินเท้าเข้าไปประมาณ 5 
กิโลเมตร ป่าสนบ้านแปกเป็นสนสองใบ ขึ้นเป็นดง ตามธรรมชาติ
เพียงชนิดเดียว ต้นไม้พื้นล่างจะเป็นทุ่งหญ้าและหญ้าเพ็ก

ป่าสนภูกุ่มข้าว
   มีทางรถชนิดลูกรังแยกขวามือไปอีก 15 กิโลเมตร เป็นป่าสนสาม
ใบขึ้นเต็มพื้นทกว้างใหญ่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณนี้
มีเนินเขาภูกุ่มข้าวเป็นจุดชมวิว มองเห็นแนวป่าสนรอบด้าน ซ้อนตัว
เป็นชั้นๆ ไปตามแนวเขา สวยงาม และจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อน
จุฬาภรณ์ลิบๆ ทางทิศใต้อีกด้วย


ภูผาจิต(ภูด่านอีป้อง)
   ทางเข้าอยู่ตรงหลักกิโลเมตร 69 ขวามือเป็นทางเดินเข้าประมาณ 10
 กิโลเมตร ภูผาจิตเป็นภูเขายอดตัดคล้ายยอดภูเขาไฟ ตั้งตระหง่านเหนือที่
ราบโดยรอบโดยมีความสูง 1,271 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  อันเป็นจุด
สูงสุดของป่าน้ำหนาว ที่ราบบนยอดเขาประกอบด้วย ป่าสน ป่าดงดิบ และ
ป่าเบญจพรรณ
น้ำตกเหวทราย
   ทางเข้าอยู่ที่หลักกิโลเมตร 67 ซ้ายมือ โดยมีระยะเดินเท้าเข้าไปประ
มาณ1 กิโลเมตร ตัวน้ำตกเหวทรายมีความสูงประมาณ 20 เมตร เกิดจาก
ลำน้ำห้วยสนามทราย บริเวณใต้น้ำตกเป็นชะง่อนหินใหญ่ ใช้เป็นเพิงหลบ
ฝนหรือพักแรมได้  ช่วงใต้น้ำตกมีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้  ทั้งยังมีที่
สำหรับกางเต๊นท์อยู่ในบริเวณใกล้ๆ บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยป่าไม้ปก
คลุม ถัดจากน้ำตกเหวทรายเข้าไปอีกประมาณ  500 เมตร จะเป็นน้ำตก
ทรายทอง  ซึ่งสูง 4 เมตร แต่มีหน้ากว้างถึง 30 เมตร โดยเกิดจากลำ
ห้วยสายเดียวกัน  ลำห้วยสนามทรายยังก่อให้เกิดน้ำตกในละแวกนั้น อีก
หลายแห่ง เช่น น้ำตกซำผักคาว,น้ำตกทรายแก้ว,และน้ำตกทราย
เงิน เป็นต้น

 Biking in Petchaboon Alphineซนถนนสนามทราย - หล่มเก่า (สาย 2216)

น้ำตกตาดพรานเบา
   ทางเข้าอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว ตรงหลักกิโลเมตรที่ 20 
ของทางหลวงสายบ้านห้วยสนามทราย - หล่มเก่า เป็นทางลูกรังรถเข้า
ถึงได้ ตัวน้ำตกมีขนาดใหญ่สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี


ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน)
   ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 60 ของทางหลวงสายบ้านห้วย
สนามทราย - หล่มเก่า เป็นทางรถชนิดลูกรังแยกเข้าไปประมาณ
3 กิโลเมตร ก็จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ถ้ำใหญ่น้ำหนาว ถ้ำแห่ง
นี้เป็นถ้ำเขาหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อย วิจิตรพิศดาร ที่น่า
สนใจก็คือ มีธารน้ำรินออกจากปากถ้ำ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของห้วยขอนแก่น
ที่ไหลลงแม่น้ำป่าสักอีกต่อหนึ่ง
   ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่นับแสนตัว และเนื่องจากเป็นถ้ำที่ลึก
มาก จึงยังไม่มีใครทราบว่าที่สุดของถ้ำคืออะไร


ที่พัก
  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีบ้านพักให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวจำนวน 10 หลัง จำนวนคนตั้งแต่หลัง
ละ 8 - 50 คน อัตราค่าบริการ 400 บาท - 1,200 
บาทต่อหลัง  ทางอุทยานฯยังมีเต๊นท์บริการให้เช่า
หลังละ30 บาท 
   ท่านสามารถติดต่อจองบ้านพักได้ที่กองอุทยาน
แห่งชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร.  579 -7223,
และ 579 - 5734
 
 
E-Mail :- [email protected] ecotourweb.com