ecotourweb.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
map to Petchaboon Alphine อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตั้งอยู่บนเทือกเขา
เพชรบูรณ์2 โดยครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 779,000 ไร่
(1,246 ตารางกิโลเมตร) ในท้องที่อำเภอนครไทย, อำเภอ
วังทอง, อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และท้องที่
อำเภอเขาค้อ, อำเภอหล่มสัก, อำเภอวังโป่ง, อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูงต่ำบนเขา ประกอบด้วย
ป่าดิบ ป่าสนเขา, ป่าเต็งรัง สลับกับทุ่งหญ้าสะวันนา โดย
มีลำน้ำเข็ก (แม่น้ำวังทอง) เป็นเส้นเลือดสำคัญไหลผ่าน 
และก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกแก่ง
โสภา, ปอย, แก่งซอง และสกุโณทยาน  เรียงรายไปตาม
ถนนสายพิษณุโลก - หล่มสัก
   จุดท่องเที่ยวเด่นที่น่าสนใจของอุทยานฯ จะแบ่งเป็น
 2 โซนหลัก คือ
     1. โซน "ทุ่งหญ้าป่าสน" หนองแม่นา
     2. โซน "น้ำตก" ถนนสายพิษณุโลก - หล่มสัก

โซนหนองบ้านนา
ทุ่งแสลงหลวงและหน่วยพิทักษ์อุทยาน สล.8 (หนองแม่นา)
                   
   ทุ่งแสลงหลวงเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาขนาดใหญ่มีพื้นที่
ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย ลูกเนิน น้อย
ใหญ่ ทอดตัวเป็นลอนไปจนจดกับขอบนอกที่เป็นป่าสน ป่า
เต็งรัง โดยมีเขาปู่เป็นฉากหลังยิ่งใหญ่ตระการตา วัฎจักร
ประจำปีของทุ่งหญ้าแห่งนี้ คือ หน้าแล้ง ท้องทุ่งจะกลาย
เป็นสีน้ำตาลแก่ตัดกับสีเขียว สีแดงของป่าสน ป่าเต็งรัง 
โดยมีไฟป่ามาเยือนเป็นประจำในทุก ๆ ต้นปี พอย่างเข้า
ต้นหน้าฝนท้องทุ่งก็จะกลับเขียวขจีขึ้นมาอีกกครั้งด้วยใบ
หญ้าอ่อนสลับกับสีสันของไม้เหง้าต่าง ๆ ในตระกูลกระเจียว
ขิง ข่า เป็นสีแดง ขาวเหลือง แสด เต็มไปหมด 

ต้นฤดูฝนจัดเป็นช่วงที่ทุ่งแสลงหลวงมีความงามมากที่สุด
การเดินทางมาที่นี่ไม่ว่าจะมาจากทางแค้มป์สน เขาค้อ หรือ
สี่แยกสะเดาะพง ก็ให้มุ่งไปที่บ้านหนองแม่นา  ก่อนถึงบ้าน
หนองแม่นาเล็กน้อยมีทางแยกขวามือข้ามลำน้ำเข็ก  โดยสะ
พานคอนกรีต ตรงไปที่หน่วยพิทักษณ์อุทยาน สล.8 (หนองแม่
นา) นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้าไปเที่ยว ทุ่งแสลงหลวง ุ
ทุ่งนางพญา แก่งวังน้ำเย็น และทุ่งโนนสน จะต้องมาทำการ
ขออนุญาตรับบัตรผ่านทางที่หน่วย สล.8 แห่งนี้ก่อน โดยจะ
ต้องลงทะเบียน เช็คสิ่งของสัมภาระ(ซึ่งต้องนำกลับมาให้ครบ

 เพื่อป้องกันปัญหาการทิ้งขยะ)และชำระค่าธรรมเนียมเข้า
เที่ยวอุทยานฯ ที่ตั้งหน่วย สล.8 ก็อยู่ที่ริมชายทุ่งแสลงหลวง
 
บ้านพัก ที่หน่วย สล.8 มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว 2 หลัง
(บ้านแบบ 2 ห้องนอน นอนได้หลังละ 14 คน พร้อมเครื่อง
นอน อัตราหลังละ 1,400 บาท ต่อ คืน)  มีค่ายพักแรม 2 หลัง
(นอนได้หลังละ 40 คน ต้องนำเครื่องนอนมาเอง อัตราหลังละ
800 บาท ต่อ คืน)  ส่วนผู้ที่นำเต๊นท์มากางเอง คิดอัตราค่า
บริการ คนละ 5 บาท (อุทยานฯ ไม่มีเต๊นท์บริการ) 
    สนใจติดต่อจองบ้านพักได้ที่ โทรศัพท์ (01) 226-0727 
หรือที่กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ 579 - 7223 และ 579 - 5734

ต่อหน้า 2 ศึกษาธรรมชาติทุ่งโนนสน

 
 
E-Mail :- [email protected] ecotourweb.com