ecotourweb.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีอะไรที่ตะวันออกสุดแดนสยาม

   เมื่อกล่าวถีงดินแดนสุดประเทศด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)เราจะต้องนึกถึง
 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นจุดที่แม่น้ำสองสี คือ "โขงสีปูน" ไหลมา
 พบกับ "มูล" สีคราม ก่อนแม่น้ำโขงจะอำลาประเทศไทยที่บ้าน เวินบึก ไหลลึกเข้าสู่
 แดนมหานทีสีทันดอนของประเทศลาว
   โขงเจียมเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่แสนจะโรแมนติกริมแม่น้ำโขง ที่นี่มีที่พักทั้งโรงแรม
 ชั้นดี และเกสต์เฮาส์เรียบง่าย ราคาประหยัดไว้บริการนักท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง
 เหมาะที่จะเป็นแหล่งพักแรมเพื่อออกเยี่ยมเยียนจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจรอบข้าง

          Mekong River view

   ในละแวกใกล้ ๆ โขงเจียม ก็มีการนั่งเรือล่องโขง ชมแม่น้ำสองสี เยี่ยมชมวิถีชีวิต
 พื้นบ้านชุมชนชาวบลู และงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่บ้านเวินบึกและข้ามไปเที่ยวบ้านใหม่
 สิงห์สัมพันธ์ทางฝั่งลาว เดินทางไปชมภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้มเที่ยวน้ำตก
 สร้อยสวรรค์ เดินป่าเลาะเลียบลำน้ำโขงที่ดงนาทาม ชมความงามของ แก่งตะนะ 
 แวะซื้อของที่ชายแดนไทย - ลาว ด่านช่องเม็ก หรือใครอยากไปเยี่ยม ชมความโด่งดัง
 ของเขื่อนปากมูลให้เห็นกับตาก็อยู่ใกล้ๆ กับโขงเจียมนี่เอง เห็นได้ว่ารอบ ๆ โขงเจียม
 นั้น มีสิ่งให้ดู ให้ชมเยอะแยะเต็มไปหมด
   หากท่านมีเวลาเที่ยวมากขึ้น จากโขงเจียมลองขยายเส้นทางขึ้นเหนือไปจนถึง
 มุกดาหาร (ประตูสู่อินโดจีน) แวะนครพนม ชมองค์พระธาตุพนม เป็นอาทิ 
 ถ้าลงใต้อยากจะขอแนะนำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่บริสุทธิ งดงาม ณ รอยต่อ
 ประเทศไทย - ลาว - เขมร ที่เรียกกันว่า ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต หรืออาจจะเข้าไป
 เที่ยวในดินแดนลาวใต้ ชมเมืองปากเซ จำปาสัก ปราสาทวัดภู และชมความอลังการ
 ของแก่งหลี่ผี - คอนพะเพ็ง ก็ง่ายนิดเดียว เพราะด่านชายแดนไทย - ลาวที่ช่องเม็ก 
 ก็อยู่ห่างจากโขงเจียมเพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น

 จุดตะวันออกสุดของประเทศไทยอยู่ตรงไหน

   ไหน ๆ จะแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ณ ดินแดนตะวันออกสุดของประเทศหลายคนคง
 อยากจะทราบว่าจริง ๆ แล้ว จุดตะวันออกสุดของประเทศอยู่ตรงไหนกันแน่ จากการ
 คำนวนแปลงค่าพิกัดของชุดบินติดต่อ กองกำลังสุรนารี สนามบินสุรินทร์ภักดี จังหวัด
 สุรินทร์ แจ้งต่อสำนักงานททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 อำเภอเมือง อุบลราชธานี 
 ผลปรากฎ ดังนี้
 จุดตะวันออกสุดของประเทศ ได้แก่ 

 บ้านปากลา (ริมน้ำโขง ชายป่าดงนาทาม)
  ณ ลองติจูด (เส้นแวง) ตะวันออก 105 องศา 38 ลิปดา 14.3 ฟิลิปดา
  ละติจูด  (เส้นรุ้ง)  เหนือ     15 องศา 38 ลิปดา 34.4 ฟิลิปดา

 จุดเริ่มต้นคำนวนพระอาทิตย์ขึ้น ได้แก่

 ผาชนะได (ป่าดงนาทาม)
  ณ ลองติจูด (เส้นแวง) ตะวันออก 105 องศา 37 ลิปดา 17 ฟิลิปดา
  ละติจูด  (เส้นรุ้ง)  เหนือ     15 องศา 37 ลิปดา 3.5 ฟิลิปดา

         Sun rise at pajadai

    ดังนั้นท่านที่ต้องการไปเดินป่า แคมปิ้งที่ป่าดงนาทาม พึงทราบว่าท่านกำลังจะได้
 โชคดี 2 ต่อ คือ 
    ประการแรก ท่านจะได้พบแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ขึ้นที่ประเทศไทยก่อนใคร ณ ผาชนะได 
    ประการที่สอง ท่านจะได้เยือนจุดตะวันออกสุดของประเทศ ณ บ้านปากลา และได้มีโอกาส
 ล่องโขงจากที่บ้านปากลา ลงมาสู่บ้านคันท่าเกวียนที่สวยงามมากอีกด้วย

 "โขงเจียม" แปลว่าอะไร

    ดินแดนอีสานตอนใต้ของไทยมีชุมชนที่พูดภาษาในตระกูล "มอญ- เขมร"  อยู่มากมาย
 หลายกลุ่ม ที่ทางการไทยในสมัยก่อนเรียกรวมๆ กันว่า "เขมร ป่าดง"หนึ่งในจำนวนนั้น คือ
 ชนชาติ "กวย" (ที่คนไทยรู้จักดีในนามว่า "ส่วย") พวกเขาจะมีความชำนิชำนาญเป็นพิเศษ
 ในการจับช้างป่ามาขาย หรือใช้งานมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล พวกกวยมักจะชอบข้ามโขงตรง
 ปากแม่น้ำมูลเข้าไปจับช้างป่าในแขวงจำปาสักของลาว ท่าน้ำโขงบริเวณที่นำช้างข้ามมา
 ฝั่งไทย เป็นประจำจะถูกเรียกเป็นภาษากวยว่า "โขงเจียม" โดย "โขง" ก็คือ แม่น้ำโขง  
 ส่วน "เจียม" (หรือ"อะเจียง") เป็นภาษากวย แปลว่า ช้าง 
 โขงเจียมจึงเป็นคำภาษากวย หรือ คำส่วยที่มีความหมายว่า "ท่าช้างแม่น้ำโขง" นั่นเอง
E-Mail :- [email protected] ecotourweb.com